Hunyadiváros

Városrészt érintő döntések

 • Közterületi ingatlanok elnevezése a Hunyadiváros és Budaihegy térségében. 2007. szeptember 27. előterjesztés
 • Kecskemét Hunyadivárosi bölcsőde felújítására pályázati úton nyert támogatás fel nem használt részéről történő lemondás. 2007. szeptember 27. előterjesztés
 • A 18-as buszjárat útvonalának és ezzel a 12-es és 18-as buszok menetrendjének módosítása. 2007. szeptember 27. előterjesztés
 • Szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújítására pályázat benyújtása 2007. március 29. jegyzőkönyv
 • A Részönkormányzat megalakulásáról szóló előterjesztés és határozata Hunyadivárosi Részönkormányzat vezetőjéről 2007. március 8.
 • A Kecskeméti 6270/1 hrsz.-ú közterületi ingatlan tulajdonjogának igénylése 2007. március 8. jegyzőkönyv
 • A Kecskeméti 0386/2 hrsz.-ú közterületet érintő telekhatár rendezési kérelem 2007. március 8. jegyzőkönyv
 • A “kis-ISPA projekt” megvalósítása 2006. november 30. előterjesztés
 • A “kis-ISPA projekt” megvalósítása 2006. december 14. előterjesztés
 • Emléktábla állítása Kada Elek polgármester emlékére 2006. szeptember előterjesztés, Kult. Biz. döntése , Városrend. Biz. döntése
 • Lakóközösségek pályázata az iparosított technológiájú lakóépületek felújítására 2006. szeptember 13. – letöltés
 • A Kecskeméti Agglomeráció szenyvízelv. és kezelési prog. 2006. június 28. – letöltés
 • Általános iskolai státuszátthelyezés 2006. június 28. – letöltés
 • Serleg utcai földút 2006 június 28. – letöltés
 • Hajléktan szálló 2006. május 17. – letöltés
 • Őszi Kéz Alapítvány támogatása 2006. április 26. – letöltés
 • Csángóföldi magyar iskolai osztály berend. nyújtott tám. 2006. március 22. – letöltés
 • Csapadékcsatorna indítványra válasz 2005. november 30. – letöltés
 • Pályázat támogatás 2005. november 30. – letöltés
 • Tömegközlekedés 2005. szeptember 07. – letöltés
 • Északi elkerülő nyomvonala 2005. július 24. – letöltés
 • Futófolyosó indítványra válasz 2005. június 29. – letöltés
 • Gerecse utca elnevezése 2005. május 11. – letöltés
 • Térfigyelő kamerák 2004. december 15. – letöltés
 • Palota utca 2004. áprils 04. – letöltés

Megosztás