Hunyadiváros

KMJV. eü. rendelete

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 18/2005. (V. 13.) rendelete

Kecskemét Megyei Jogú Város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről szóló 30/2002. (VI. 24.) KR. számú rendelet módosításáról

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Kecskemét Megyei Jogú Város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről szóló 30/2002. (VI. 24.) KR. sz. rendeletét (továbbiakban: Hkr.) az alábbiak szerint módosítja:

1.§
A Hkr. megjelölése az alábbira változik:
“Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyulésének 30/2002. (VI. 24.) rendelete Kecskemét Megyei Jogú Város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről”

2. §
A Hkr. preambuluma helyébe az alábbi szöveg lép: “Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Kecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási területén működő háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről az alábbi rendeletet alkotja:”

3.§
A Hkr. 1-3. számú mellékletei helyébe e rendelet 1-3. számú mellékletei lépnek.

4. §
E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Kecskemét, 2005. május 11.

Dr. Szécsi Gábor sk.
polgármester

Dr. Peredi Katalin sk.
jegyző

Megosztás