Hunyadiváros

2009-10-06

Hunyadi Díj 2009

A Hunyadiváros Városrészi Részönkormányzat úgy döntött, hogy a 2009.évi Hunyadi Díjat

  • Lóczi László, a Corvina Óvoda és Általános Iskola intézményvezetője, részönkormányzati tag, valamint
  • Hegedűs Sándor, a Hunyadivárosi Polgárőrség tagja, részönkormányzati tag részére adományozza.

Lóczi László pedagógus a Corvina Óvoda és Általános Iskola főigazgatója, egyben a Hunyadivárosi Részönkormányzati tagja, akinek nagyban köszönhető, hogy a Mátyás Király Általános Iskolában beindulhatott a két tanítási nyelvű oktatás.

Ezzel egyrészt közvetlen segítséget nyújt a városrész idegen nyelvet tanulni vágyó kisdiákjainak, másrészt hosszú távú képzési programot biztosít az intézménynek is.
Nagy szerepe van abban, hogy a Corvina iskoláiban továbbra is indulhattak első osztályok, sőt az egész város vonatkozásában mintaszerűen működteti az intézményt. Ez nemcsak a pedagógus álláshelyek megtartását és újak teremtését eredményezi, hanem annak lehetőségét is, hogy a városrészben az alapfokú oktatás területén európai színvonalú oktatás jöjjön létre, amelyből elsősorban a Hunyadivárosban élő gyermekek részesülnek.

Lóczi László főigazgató nyitott minden olyan kezdeményezés felé, amely a városrész rövid és hosszú távú érdekeit tartja szem előtt. Jelenleg a Hunyadivárosban élő idősek számára indított angol nyelvi tanfolyam tanáraként nyújt aktív segítséget.

Az odaítélt díj jelképes köszönete annak az odafigyelésnek is, amellyel a városrészben lévő gyermekek, civil szervezetek, nyugdíjas és ifjúsági klubok tevékenységét segíti.

Hegedűs Sándor részönkormányzati tagot a városrészben sokan ismerik, hiszen a Hunyadivárosi Polgárőrség tagjaként időt és fáradságot nem kímélve épp tíz éve vigyázza a városrész nyugalmát, közbiztonságát. Odafigyelése nemcsak a polgárőri szolgálat közvetlen feladataira terjed ki, hanem sok más ügyben is hatékony segítséget nyújt, szívén viselve a városrész számos gondját, baját.

Figyelemmel kíséri a városrész növényzetének, a kihelyezett, illetve ültetett virágoknak, bokroknak és fáknak az állapotát. Jelzi, ha ezek valamelyike tartósan vagy átmenetileg forgalmi akadályt képez. Odafigyel a játszóterek biztonságára, védelmére. A városrész közlekedési, parkolási gondjait is közvetíti az illetékeseknek, és segít azok rendezésében.

Kiemelkedő a városrész lakóival, lakóközösségeivel való kapcsolattartása, nemcsak lelkiismeretesen és folyamatosan tájékoztatja a lakosokat az őket érintő ügyekben, hanem tevékenyen közreműködik a felmerülő problémák megoldásában is. Kezdettől lelkes és állandó résztvevője, szervezője, segítője a Hunyadivárosi Napoknak.

Köszönet Neki is az önzetlen, odaadó munkájáért, aktivitásáért.

Megosztás