Hunyadiváros

2009-09-29

Lelkészavatás

Augusztus 29-én ünnepélyes lelkész-beiktatási istentiszteletre került sor a Hetednapi Adventista Egyház Szivárvány utcai kápolnájában. Az új feladattal megbízott, Kecskemétről búcsúzó Szilvási Csaba vezető lelkész teendőit a jövőben Kormos Tivadar lelkész, a Hetednapi Adventista Egyház Dunamelléki Egyházterület volt elnöke veszi át. Ünnepélyes beiktatásán megjelent Ősz-Farkas Ernő, a DET elnöke, Nyúl János, a kecskeméti gyülekezet vezetője, s Pászti András, a városrész önkormányzati képviselője is. Az ünnepi ceremónia hallgatóságának soraiban a helyi gyülekezet tagjain kívül az ország más adventista közösségei részéről is szép számmal voltak jelen.

Megható verses-zenés szolgálattal, meleg szavakkal búcsúztatta a gyülekezet a két évig itt szolgálatot teljesítő Szilvási Csaba vezető lelkészt, aki emlékezetes szép szavakkal köszönte meg a kecskeméti gyülekezet segítő támogatását, s kérte, ugyanilyen szeretettel, bizalommal fogadják Kormos Tivadar személyében a helyébe lépő új lelkészt is.

„… őrizd meg a rád bízott kincset. Fordulj el a hazug módon ismeretnek nevezett szentségtelen, üres beszédektől és ellenvetésektől, amelyeket egyesek elfogadva eltévelyednek a hittől” (1Tim 6, 20-21) – szólította meg e bibliai idézettel a gyülekezet új lelkészét, s az egybegyűlteket beszédében Ősz-Farkas Ernő. – Olyan szakaszhoz értünk az emberiség történelmében – folytatta -, amikor az emberek a bonyolult dolgokat nem szeretik. Lehetőleg minél kevesebb fáradsággal, s a lehető legrövidebb időn belül – az Internet példájával élve: egy gombnyomásra – szeretnének a számukra szükséges dolgokhoz, információkhoz hozzájutni. Az ismeretszerzésben ezt a fajta egyszerűséget biztosítja az ember számára az Evangélium. Igazi kincs, mely 2000 év elteltével is még mindenki számára érthető, elfogadható és követhető. Természetesen ahányan vagyunk, annyiféle kincset őrizhetünk. A lelkipásztor számára kincset jelent minden hívő, megtért lélek. Őrzésre érdemes kincs mindannyiunk számára maga a szeretet. Igazi kincseinket akkor veszítjük el, amikor bezárjuk, s akkor őrizzük jól, ha minél többfelé osztjuk szét.

„Ne dobjátok el hát bizodalmatokat, melynek nagy jutalma van.” (Zsid 10, 35)

kezdte meg első Igeszolgálatát Kormos Tivadar, akit e jeles alkalmon családjával együtt ismerhettek meg a jelenlévők. Bemutatására Ősz-Farkas Ernő ünnepségen elhangzott szavaiból idézünk:

„Kormos Tivadar, Budapesten született 1962-ben, hívő édesanya gyermekeként. Az általános és a középiskolát a fővárosban végezte. Jézus Krisztus élete és munkássága már gyermekkorában nagy hatással volt rá. Már fiatalon Istennek szentelte az életét. 1979-ben keresztelkedett meg, és lett a Hetednapi Adventista Egyház tagja. További tanulmányait a Szabadegyházak Tanácsa Lelkészképző Intézetében végezte, ahol lelkészi képesítést szerzett, majd 1991-ben az Evangélikus Teológiai Egyetemen tett sikeres záróvizsgát. 1991. szeptemberében Nagykanizsán szentelték lelkésszé. 1997-ben az angliai Newbold College nyelvi tagozatán töltött el egy évet ösztöndíjasként. Boldog házasságban él feleségével, Ágival. Három gyermeküket – Gábort, Tímeát és Balázst – Isten tiszteletére és szolgálatára nevelik. Kormos Tivadar szívében élő reménységként él Jézus Krisztus eljövetele, amely meghatározza a mindennapjait. Tiszteli mások meggyőződését, de minden esetben elmondja a magáét is.”

A kecskeméti adventista gyülekezet szeretettel várja városrészünk lakóit is bibliaköri és istentiszteleti alkalmaira, melyek továbbra is ugyanabban az időpontban vannak. Szombaton fél tízkor kezdődik a Bibliatanulmány, amelyen felnőttek és gyermekek külön csoportban bibliai ismereteikről beszélgetnek. Ezt követően délelőtt 11 órakor és délután 3 órakor kerül sor az Istentiszteletre.

Megosztás