Hunyadiváros

2008-05-23

Néhány gondolat a Hunyadivárosi Madárbarát Programról

2006. január 11-én, “Javaslat a HUNYADIVÁROS madárfaunája megőrzésére és gyarapítására” címmel, pályázatot nyújtottam be Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatához. Pályamunkám címe, annak célját egyértelműen tükrözte. Városunk vezetése, a Hunyadivárosi Madárbarát Program kezdetét jelentő pályázatra, bruttó 150. 000 Ft támogatást szavazott meg.

Pályamunkámat eljuttattam a természetvédelem, régiónk legavatottabb képviselőjéhez és koordinátorához, a Kiskunsági Nemzeti Park, városrészünk egyik legjelentősebb zöldfelületével rendelkező Igazgatóságához is. A tőlük remélt eszmei és szakmai támogatáson kívül, 30 db mesterséges madárodút biztosítottak a program indításához, melyet a Természet házában, már a pályázatom benyújtását követő hónap közepén, térítésmentesen tudtam kiosztani, a madárvédelemben tevékenyen résztvenni kívánóknak. Jóleső érzés volt, hogy az érdeklődők igényeit, a rendelkezésre álló fészkelő láda, csak szűkösen elégítette ki.

Ezek után, az önkormányzati támogatásból, nagy örömmel készíttettem el a következő adag kifüggesztésre váró mesterséges odút, és madáretetőket.

A gyermekek megfelelő természetvédelmi nevelését szem előtt tartva, ezeket először a bölcsődébe, óvodákba és az általános iskolákba helyeztem ki. Utóbbiak eleséggel való feltöltését, a támogatás összege, még fedezte.

Miért fontos számunkra, hogy környezetünkben a madarak megfelelő létszámban legyenek jelen? Úgy hiszem, valamennyiünk számára esztétikai élményt nyújt, egy színes tollazatú madár megpillantása, lelki felüdülést jelent, ha egy szépen trillázó fülemüle énekel a közeli cserje lombjának rejtekén, és mindannyiunk lelkébe béke költözik, ha egy nyugodt, csöndes parkban, esetleg a saját (!) kertünkben, egy padon ücsörögve, átadjuk magunkat a szarukávák töve alól felröppenő, pórias emberi kottákkal le nem írható dallamoknak. UGYE?! És van még más is! Mi emberek, mindennek szeretjük az anyagi hasznát nézni. Nézzük ezt ebben az esetben is néhány, kiragadott szakirodalmi adat alapján:

  • Odúsított kertekben a rovarok száma 50-60%-al csökkent. Legfontosabbak a cinkék, mert télen-nyáron irtják a rovarokat. (GOLOVANOVA, 1986)
  • Gyümölcsöseinkben elsősorban az odúlakó áttelelő madarak hasznos rovarirtó tevékenységére számíthatunk, (VERTSE, 1966)
  • DÉNES (1983) leírja, hogy egy széncinege pár, az évi kétszeri költésből származó 10-20 fiókájával együtt évi 40-60 kg káros rovart eszik meg.
  • JÁRFÁS (1995) vizsgálatai szerint, a verebek rovarfogyasztása is jelentős, és így alakul: mezei verébnél: 30 kg/odú/év; házi verébnél: 20 kg/odú/év.

Városrészünkben élt Dr. Járfás József egyetemi tanár, az Integrált Növény és Tájvédelmi Program létrehozója. Irányításával, az Izsáki Sárfehér MgTsz. gyümölcsöseiben, rovarölő szer felhasználás terén, odúsítással, több mint 20 %-os költségmegtakarítást értek el. Mennyibe is kerülnek a rovarölő szerek? Mennyibe is kerülnek Önnek a Hunyadivárosi Madárbarát Program térítésmentes odúi?

A kihelyezett odúink számát, idén ősszel is bővítjük. Ha részt kíván venni a Hunyadivárosi Madárbarát Programban, kérem, 17 óra után jelezze a 70/774-90-53 telefonszámon.

Végül, néhány adat a 2007. évi, a kihelyezett odúinkban történt fészkelésekről:

22 fészekalj széncinege, elfogyasztott:
(0,7 g/rovar átlagsúllyal számolva)
440 – 660 kg, 628.500 – 942.800 db rovart
13 fészekalj veréb, elfogyasztott: 260 – 390 kg, 371.000 – 557.000 db rovart
Összesen: 700 – 1050 kg, 999.500 – 1.499.800 db rovart

Köszönöm, hogy időt szentelt írásom elolvasására:

Szabó Barna
a Madárbarát Program
koordinátora

Megosztás